top of page

Angående riktningsändring vid träff i tavlans träkonstruktion

Vi har 2021-03-30 gjort ett omfattande test med vapen i klass 1 och 4 och bevisat att våra flerlamells limträreglar (upp till fyra lameller i reglarna) i våra mättavlor typ S101, S110 och S310 inte ger upphov till riktningsändring när ett skott passerar genom regeln. Vare sig i 10 graders vinkel eller rakt emot tavlans träkonstruktion.

Oberoende av om tavlorna står på 50, 80, 100, 200 eller 300 m, behöver det vidtas några som helst åtgärder på skjutbanan. Den s.k. 22 graders regeln skall därför naturligtvis inte åberopas eftersom kulan inte ändrar riktning vid passage genom mättavlan eller mättavlans träkonstruktion!bottom of page