top of page

SIUS BTS - Ammunitions och vapentest

SIUS BTS - Ballistiskt testsystem


SIUS BTS LIGHT


För att prova ut lämplig ammunition till gevär och pistoler, eller för att kontrollera vapen, vid inskjutningsbanor är SIUS BTS Light ett utmärkt hjälpmedel.


Light versionen av SIUS BTS erbjuder de mest fundamentala analysfunktionerna och är tillräckligt för de allra flesta behov.


Egenskaper:

• Standard parametrar för mätning av radiellt avstånd, träffbildens medelpunkt, träffbildens höjd och bredd.

• Samtidig anslutning av en tavla.

• Manuell lagring och utskrift av testresultatet. Flera olika utskriftstyper finns att välja på.


Samtliga SIUS tavlor (reservation för LS25/50) kan användas för anslutning till en PC försedd med SIUS BTS programmet. Se gärna bilden nedan.


Minimum krav på PC/Laptop:

  • Windows      10 (64 bit)

  • 1GB RAM

  • 2GB tillgängligt      hårddiskutrymme

  • 2 lediga      grafikportar

  • 2 lediga      USB portar

  • Internet      anslutning för uppdatering/support (tillval)


SIUS BTS PRO


används av tillverkningsindustrin (ammunitions tillverkare och vapenfabriker) samt militärer för kvalitékontroll av vapen och ammunitionsutvärdering. SIUS BTS PRO kan exempelvis kopplas till produktionssystem.

bottom of page