top of page

Inskjutningsbanor

Markeringssystemet består i grundutförandet av en bildskärm, kontrollenhet och ev. skrivare vid skjutplatsen. Bildskärmen är antingen 15″ alt. 17″ platt bildskärm. Kontrollenhetens mjukvara innehåller samtliga jägarmässiga tavlor och avstånd.


För att underlätta för användarna finns filter som används på så sätt att bara aktuella figurer och discipliner är lätt tillgängliga.


Vid inskjutning kan tavlan på bildskärmen förses med en linjal och träffarna kan redovisas som X/Y koordinater med avstånd från tavlans mittpunkt. Försättstavlans riktprick kan exempelvis vara en rund prick med 200 mm diameter.


Dessutom kan träffbildens storlek presenteras i tiondels millimeter.


Vi har tre huvudalternativ antingen samma tavla som används för älgbanor S110 och S310 eller tavlan S101 med kontinuerligt motordriven framdragning av gummibandet eller vår Acustic Eye som kräver minimalt underhåll.1. Mättavla S101


med 1x1 m detekteringsyta försedd med ett 10 m långt gummiband på rulle som dras runt tavlan med hjälp av en motor. Gummirulle och motordrivsystemet är placerat i tavlans nedre del. I övrigt samma data som S110 tavlan förutom att precisionen bör vara ett knäpp bättre, någon tiondels mm.2. Mättavla S110 eller S310


samma tavla som används på löpande vilt och älgbanor. Förses med ett ändlöst band som manuellt flyttas i sidled för att upprätthålla godtagbar precision.3. Mättavla Acustic Eye AC13


Mättavlan används gärna i inskjutningstunnlar där underhållet kan vara svårt att upprätthålla på en godtagbar nivå. Samtidigt blir precisionen över tid densamma. Slitaget är försumbart krävs endast en figur att rikta mot.

bottom of page